school and education

Thông báo về ngoại ngữ và nộp lý lịch in bằng 2021-2022 (Posted on 18/11/21)

  Trường Đại học Quốc Tế (HCMIU - VNU) vừa có quyết định công nhận kết quả tiếng Anh của 2 chứng chỉ: IELTS Indicator và TOEFL iBT Home Edition đối với sinh viên tốt nghiệp năm học 2020-2021 và sinh viên thực hiện luận văn tốt nghiệp (LVTN) trong năm học 2021-2022.

    1.  Đối với sinh viên tốt nghiệp: hạn chót để nộp chứng chỉ ngoại ngữ xét cho đợt xét tốt nghiệp cuối cùng của năm học 2020-2021 là ngày 20/12/2021.
    2.  Đối với sinh viên thực hiện LVTN học kỳ I năm học 2021-2022: hạn chót nộp chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được thay đổi thành 01 (một) tháng trước thời điểm xét tốt nghiệp của sinh viên.

  Các sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp đợt 1,2 và đợt 3 (dự kiến tháng 12), những bạn nào CHƯA nộp Lý lịch trích ngang để in bằng, vui lòng gửi qua bưu điện về phòng Đào tạo Đại học (O2.708).

  Danh sách SV tn đợt 1,2 xem tại: https://edusoftweb.hcmiu.edu.vn/default.aspx...

  Deadline để nộp: 30/11/2021

*Thông báo từ phòng đào tạo trên Facebook: https://www.facebook.com/hcmiuoaa/post/...

**Form mẫu cho xác nhận thông tin của sinh viên tốt nghiệp:

SEE Logo