school and education

Tuyển sinh chương trình liên thông BS-MS đợt 2 (Posted on 12/11/21)

  Trường Đại Học Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia vừa thông báo bắt đầu tuyển sinh cho chương trình liên thông từ đại học lên thạc sĩ (BS-MS) đợt 2 - 2021, trong đó có ngành Kĩ Thuật Điện Tử ( ngành thạc sĩ cho các sinh viên khoa EE ). Cách thức đăng ký cho chương trình BS-MS đợt 2 như sau:

    Bước 1: Nộp đơn đăng ký tham gia chương trình từ ngày 03/11 – 19/11/2021 bản scan (sinh viên in mẫu đơn, điền thông tin, ký và scan, đặt tên đơn theo cú pháp:BSMS2- 2021 – MSSV – Họ và tên; ví dụ: BSMS2 – 2021 – BABAIU19001 – Nguyen Van A) về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. với chủ đề mail [BSMS2 - 2021 – Đăng ký chương trình]
    Bước 2: Theo dõi kết quả xét duyệt từ ngày 29/11/2021 – 03/12/2021 trên trang web oga.hcmiu.edu.vn, email đăng ký.
    Bước 3: Phản hồi email xác nhận tham dự chương trình (nếu được thông báo đủ điều kiện tham gia). In đơn đăng ký ở Bước 1 và phiếu xác nhận tham gia chương trình BSMS nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau Đại học – Phòng O2.609 từ ngày 06 – 10/12/2021 (thời gian có thể thay đổi tùy vào tình hình dịch bệnh)
    Bước 4: Học viên được cấp tài khoản mã học viên. Ở học kỳ đầu tiên, yêu cầu về đăng ký môn học sẽ được gửi qua email và Đào tạo Sau Đại học sẽ hỗ trợ học viên BSMS đăng ký. Học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 dự kiến bắt đầu từ 14/02/2022. Sau khi đăng ký môn học cao học, sinh viên không cần đăng ký những môn học đại học được xét miễn tương ứng.

  Để biết thêm các thông tin chi tiết về chương trình, xin tham khảo thêm tại https://oga.hcmiu.edu.vn/ hoặc liên hệ Phòng Đào tạo Sau Đại học, ThS. Nguyễn Thị Thanh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

SEE Logo