school and education

DANH SÁCH HOTLINES VÀ KÊNH THÔNG TIN HỖ TRỢ SINH VIÊN HỌC TẬP TRỰC TUYẾN (Posted on 14/10/2021)

  Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên EE trong các trục trặc có thể gặp phải trong quá trình học tập trực tuyến, khoa Điện Tử - Viễn Thông đã lập một kênh hotline chuyên cho chuyện này. Một số thầy trong khoa cũng sẽ hỗ trợ các bạn sinh viên qua email nếu hotline tạm thời bận. Thông tin cụ thể sẽ được liệt kê bên dưới.

  Hotlines: 0913 084 563

Người Liên Hệ Email
Thầy Tạ Quang Hiển - giáo viên chủ nhiệm K2021 chương trình EE This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thầy Nguyễn Lập Luật- giáo viên chủ nhiệm K2021 chương trình AC This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thầy Huỳnh Võ Trung Dũng - giáo viên chủ nhiệm K2021 chương trình liên kết This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các group Facebook của khoa EE

Group Khoa https://www.facebook.com/see.hcmiu.edu.vn/ 
EE K2021 https://www.facebook.com/groups/4362419920515420/ 
AC K2021 https://www.facebook.com/groups/935956437267809/ 
Twinning K2021 https://www.facebook.com/groups/444921839435525 

 

SEE Logo