school and education

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 2021 (Posted on 11/10/2021)

  Nhằm phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học; hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên, qua đó tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học, trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG Tp.HCM quyết định tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 2021. Các học viên của các khoa, kể cả các sinh viên đều được khuyến khích tham gia.

  Tiến độ thực hiện:
    - Ngày 01/11/2021: Sinh viên và học viên cao học nộp công trình đăng ký đến Khoa/Bộ môn/Trung tâm.
    - Từ ngày 02 đến 10/11/2021: Khoa, Bộ môn và Trung tâm tổ chức xét duyệt các công trình và Trợ lý Nghiên cứu Khoa học tổng hợp gửi về cho Ban tổ chức qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  Hồ sơ tham gia:
    - 01 bài công trình nghiên cứu khoa học (theo dạng bài báo hội nghị bằng tiếng Anh, tham khảo biểu mẫu tại trang điện tử: https://ord.hcmiu.edu.vn/bieumau) - Mỗi công trình tự thiết kế 01 poster giới thiệu kết quả nghiên cứu theo kích thước 0,8m x 1,3m (khổ dọc)
  Hình thức trình bày:
    Nội dung công trình được soạn thảo bằng phần mềm MS. Word (lưu dưới dạng .doc hoặc .docx); định dạng khổ giấy A4; phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 12, giãn một dòng rưỡi (1.5 lines); lề trên và dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm; đánh số thứ tự trang ở chính giữa trang, vị trí ở phía dưới mỗi trang. Tài liệu tham khảo phải định dạng theo kiểu APA (6th Ed.).
  Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh
  Thời hạn đăng ký:
Vào ngày 01/11/2021

*Các bài viết nên có độ dài không quá 20 trang bao gồm các bảng và tài liệu tham khảo với một tóm tắt ngắn không quá 250 từ.
**Biểu mẫu bài báo dùng trong Hội nghị tham khảo tại trang điện tử: https://ord.hcmiu.edu.vn/bieumau
*
** Xin thông báo trước cho Khoa EE để chuẩn bị

  Giải thưởng cho các công trình NCKH đạt giải:
  - Được tặng giấy khen của Hiệu trưởng.
  - Được giới thiệu tham gia dự thi giải thưởng các cấp.
  - Được hỗ trợ ươm tạo khởi nghiệp.
  - Được nhận mức khen thưởng cho mỗi lĩnh vực như sau:
    + Giải Nhất: 3.000.000 đồng/công trình;
    + Giải Nhì: 2.000.000 đồng/công trình;
    + Giải Ba: 1.000.000 đồng/công trình;

  Nếu có bất kì thắc mắc gì, vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, chuyên viên Nguyễn Lê Khánh Linh, thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; số điện thoại: 0937976806.

SEE Logo