school and education

Thông báo về việc mua BHYT năm 2022 cho SV khóa 2020 trở về trước (Posted on 30/09/2021)

  Phòng công tác SV vừa có thông báo liên quan đến chuyện mua BHYT năm 2022 cho các SV từ khóa 2020 về trước như sau:

1. Đối tượng mua BHYT:
  1.1 Danh sách mua BHYT năm 2022: tại đây
  1.2 Sinh viên trường ĐHQT khóa 2020 trở về trước phát sinh học phí tại học kỳ I, năm học 2021-2022, không bao gồm các trường hợp sau:
SV lưu trú tại KTX ĐHQG – HCM (xem tại đây)
SV có thẻ BHYT theo diện ưu tiên/hộ gia đình/doanh nghiệp… (xem tại đây)
  1.3 Học viên cao học hệ chính quy, và SV không phát sinh học phí muốn tham gia BHYT tại trường ĐHQT.

2. Mức đóng lệ phí và thời gian đóng tiền:
  Lệ phí BHYT 12 tháng như sau: 46.935đ/tháng/SV x 12 tháng = 563.220đ/SV (giá trị thẻ BHYT tính từ 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022).
  Lệ phí BHYT của sinh viên sẽ được đóng kèm học phí HK1 – Năm học 2021-2022.

3. Lưu ý:
  3.1 Các trường hợp: Cấp mới (do không có tên trong DS mua BHYT 2022), Cấp lại thẻ (do mất thẻ, thay đổi thông tin, đổi nơi khám chữa bệnh), và Ngừng/Không tham gia BHYT tại trường ĐHQT: SV điền thông tin trước ngày 30/11/2021. (Đăng ký tại đây)
  3.2 Học viên cao học hệ chính quy, và SV không phát sinh học phí muốn tham gia BHYT tại trường liên hệ phòng KHTC – O2.701 để đóng lệ phí BHYT và đăng ký tại đây
  3.3 Sinh viên chưa có dữ liệu trên hệ thống BHYT của trường ĐHQT (theo danh sách tại đây), bắt buộc cung cấp thông tin trước ngày 30/11/2021. (Đăng ký tại đây)
  3.4 Căn cứ theo luật Bảo hiểm Y tế, mọi trường hợp không mua BHYT không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Phòng CTSV sẽ không hỗ trợ giải quyết các trường hợp làm sai hoặc trái luật BHYT và nội dung thông báo này.

*Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CV.Nguyễn Ngọc Huỳnh (p.CTSV-O1.105), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., SĐT: 028.3.7244.270 (3334).

SEE Logo