school and education

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG HONDA AWARD 2021 (Posted on 14/09/2021)

 Poster HB Honda21

  Thực hiện Chương trình công tác năm 2021; nhằm khuyến khích, nâng cao tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Công ty Honda Việt Nam triển khai Học bổng Honda (Honda Award) năm 2021 dành cho sinh viên trường ĐHQT như sau:

1. Đối tượng, điều kiện ứng tuyển
  – Là sinh viên 02 năm cuối hoặc mới tốt nghiệp năm 2021 (gọi chung là sinh viên), dưới 25 tuổi và có điểm rèn luyện từ khá trở lên của năm học 2020-2021.
  –Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học: Đạt 01 trong 03 điều kiện sau:
  – Có điểm trung bình các năm học từ 7.5 (theo thang điểm 10) trở lên hoặc điểm trung bình tích lũy từ 2.8 (theo thang điểm 4) trở lên;
  – Đạt giải nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp trường;
  – Đạt giải trong Kỳ thi quốc gia Olympic các môn học trong thời gian học đại học.
*Trong trường hợp các sinh viên có thành tích ngang nhau, sẽ ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

2. Số lượng và cơ cấu học bổng (Dành cho sinh viên thuộc khối khoa học, kỹ thuật)
  Học bổng xuất sắc:
  – Học bổng Honda Y-E-S: Số lượng 3 suất, mỗi suất bao gồm: học bổng trị giá 70 triệu VNĐ và 01 xe máy Honda Vision.
  – Trong vòng 04 năm kể từ khi nhận được Học bổng Honda Y-E-S, các sinh viên này còn có cơ hội nhận được Học bổng Y-E-S Plus:
    + 235 triệu VNĐ khi tham gia nghiên cứu sau đại học hoặc tham gia thực tập tối thiểu 01 năm tại Nhật Bản;
    + 165 triệu VNĐ khi tham gia thực tập từ tối thiểu 10 tuần đến không quá 01 năm tại Nhật Bản;
    + 70 triệu VNĐ sau khi kết thúc khóa thực tập, tiếp tục nghiên cứu sau đại học tại Nhật Bản.
  Học bổng khuyến khích: Số lượng 100 suất, mỗi suất bao gồm học bổng trị giá 10 triệu VNĐ.

  Thông tin chi tiết và Hướng dẫn tham gia học bổng xem tại: http://iuoss.com/2021/09/11/chuong-trinh-hoc-bong-honda-honda-award-nam-2021/ 

  Mọi thắc mắc về chương trình Học bổng, sinh viên vui lòng liên hệ chuyên viên phụ trách của P.CTSV: Mr.Minh Quân ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) hoặc Mr.Khả Vi ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

SEE Logo