school and education

Học bổng Pony Chung 2021 (Posted on 01/09/2021)

1

  Năm 2021, Quỹ học bổng Pony Chung thuộc tập đoàn Huyndai, Hàn Quốc và ĐHQG-HCM tiếp tục cấp học bổng cho các sinh viên của Trường ĐH Quốc Tế có thành tích xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của trường. Thông tin chi tiết như bên dưới.

  (EN) The Pony Chung Scholarship, which is managed by the corporation Hyundai and the Vietnam National University will continue provide opportunity for students with excellent results in 2021. The detailed information will be provided below.

SEE Logo