school and education

  • HOME
  • GIỚI THIỆU ▼
  • Thông báo
  • Chương trình Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (Posted on 20/08/2021)

Chương trình Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (Posted on 20/08/2021)

  HB2021

 

  Trường Đại Học Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia vừa thông báo mở chương trình học bổng dành cho sinh viên trong hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Các bạn nào nằm trong diện này xin đăng kí hồ sơ sớm để được xét. Hạn chót đăng kí là đến hết ngày 21/08/2021. Thông tin chi tiết về học bổng như sau:

SEE Logo