school and education

Khảo sát tình hình sinh viên gặp khó khăn trong giai đoạn giãn cách theo CT 16 (Posted on 07/08/2021)

hcmiu logo main

  Nhà trường vừa có thông báo thành lập danh sách các sinh viên cần hỗ trợ do gặp khó khăn trong giai đoạn giãn cách theo chỉ thị 16. Các bạn sinh vinh viên nào gặp trục trặc gì có thể báo cho nhà trường theo đường link bên dưới.

  (EN) The International University - VNU has set up a suport program for students, who faced troubles due to social distancing according to Directive 16. Please use the link below to contact the university if you are in need of any form of aid.

FORM TIẾP NHẬN THÔNG TIN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ CẦN HỖ TRỢ 2021

SEE Logo