school and education

Quyết định thành lập hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp HK II 2020-2021 (Posted on 24/07/2021)

  Dưới đây là quyết định thành lập hội động bảo vệ Thesis HK II 2020-2021 của khoa Điện Tử - Viễn Thông. Kèm theo dưới là danh sách các hội động ( 05-06/ 08/ 2021 ). Các sinh viên xin theo dõi kỹ để nắm hội của mình.

  (EN) The following documents include the Decision to form the Thesis Defense for students of the School of Electrical Engineering in semester II of school year 2020-2021, and the list of all the Thesis committees. The defense period will be 05 - 06/ 08/ 2021.

Quyết định thành lập Hội đồng

Quy định và Trình tự thực hiện

Danh sách các Hội đồng của EE

SEE Logo