school and education

Thông báo về quy trình chuyển ngành hoặc chương trình - HK I, năm học 2021-2022 (Posted on 23/06/2021)

  Trường IU vừa có thông báo cho quy trình chuyển ngành hoặc chương trình học vào học kỳ I, năm học 2021-2022 như bên dưới. Quan trọng nhất trong đây là thời gian nộp đơn: 28/6 - 9/7/2021. Mọi người ai muốn làm thủ tục chuyển ngành xin đọc kỹ quy trình để tránh phiền phức sau này.

SEE Logo