school and education

Online seminar về BioMEMS - Do trường USN và Zimmer And Peacock Limited đồng tổ chức

BioMEMS USN ZP webinar

  Một trong các đối tác giáo dục của khoa EE, trường University of South-Eastern Norway (USN) vừa thông báo là sắp tới sẽ tổ chức một buổi seminar về chủ để " Biosensors/BioMEMS for Foods, Agriculture, and Aquaculture ", với đồng tổ chức là công ty Zimmer & Peacock, chuyên về phát triển và chế tạo biosensors, chemical sensors. Những ai có mong muốn tham gia có thể đăng ký theo link sau:
   https://www.zimmerpeacocktech.com/2021/05/26/usn-and-zp-biomems-webinar-for-agriculture-aquaculture-and-foods/

  Speakers: Giám đốc Martin Peacock của công ty Zimmer & Peacock, và Assoc. Prof. Bao Quoc Ta.
  Mục đích:
    + Làm quen với academics và industry tại Việt Nam, làm liên quan đến bio/chemicalsensors.
    + Giới thiệu về những gì mà công ty Zimmer and Peacock đang nghiên cứu phát triển.
    + Giới thiệu về những nghiên cứu trong lĩnh vực MEMS tại trường ĐH Đông Nam Nauy (USN).

*** “MEMS” = các hệ thống micro kết hợp đa ngành, truyền thống là cơ và điện, nhưng về sau kết hợp đa dạng lĩnh vực.
  Ngày giờ: 22 tháng 6 năm 2021, 19:00 tối, giờ Việt Nam.

SEE Logo