school and education

Gia hạn nộp chứng chỉ tiếng Anh cho đang ký luận văn

   Theo thông báo mới nhất từ nhà trường, do diễn biến dịch phức tạp, tất cả các sinh viên muốn đăng ký làm luận văn tốt nghiệp vào học kỳ I ( 2021 - 2022 ), giờ sẽ phải nộp chứng chỉ tiếng Anh trước ngày 15/ 09/ 2021 (trướ đây là 15/ 07/ 2021). Mọi người xin lưu ý.

 05 20 2021

SEE Logo