school and education

Seminar về "Thiết kế vi mạch - IC design"

 Vào thứ năm 01/04/2021, lúc 09:00 : 11:00, tại phòng lab A2.210, công ty Semicon sẽ tổ chức một buổi seminar về chủ đề "Thiết kế vi mạch - IC design". Đây là buổi đầu tiên của series các seminar từ các công ty giới thiệu về tiềm năng và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên. Buổi seminar này sẽ giới thiệu những chủ đề sau:
    1. Tìm hiểu về thiết kế vi mạch
    2. Việt Nam phát triển ngành thiết kế vi mạch ra sao
    3. Những cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp
    4. Sinh viên cần chuẩn bị kiến thức gì để vào làm thiết kế vi mạch
Mong mọi người tham dự

Short Bio về diễn giả
Mr. Đặng Tường Dương (Giám đốc Semicon Việt Nam, Engineering Manager tại Bridgetek)
  - Làm kỹ sư thiết kế vi mạch từ năm 2005, trải qua nhiều vị trí từ kỹ sư đến quản lí ở các tập đoàn bán dẫn: e-Silicon, Renesas, AppliedMicro, Marvell, FTDIchip, Bridgetek
  - Sáng lập Trung tâm đào tạo vi mạch Semicon từ năm 2007 đến nay

SEE Logo