school and education

Chương trình Cao học - Inha Univeristy, South Korea

  Hiện tại trường Inha Univeristy tại Hàn Quốc đang mở chương trình đào tạo sau đại học về 2 ngành: Neuromorphic Computing Hardware và Custom Digital Circuit Design, và khoa EE mình được vinh hạnh được dành trước vài chỗ cho thành viên của khoa. Ngoài ra, những ai được nhận học bổng sẽ được miễn toàn bộ học phí. Các yêu cầu cần thiết để đang ký cho chương trình này như sau:

 

  Những ai quan tâm xin liên lạc trực tiếp với đại diện của trường Inha Univeristy như trên, hoặc gặp khoa để nhận thêm hỗ trợ.

SEE Logo