school and education

Tư vấn trực tuyến giới thiệu thông tin tuyển sinh trường ĐHQT năm 2021

  Từ 10h đến 11h, sáng chủ Nhật 21/3/2020, tại Fanpage và website Báo Thanh Niên sẽ có một buổi livestream một buổi tư vấn giới thiệu thông tin tuyển sinh của trường HCMIU. Các thành viên chủ chốt của trường tham gia trong đợt tư vấn này gồm có:
    - PGS.TS Lê Văn Cảnh, Phó Hiệu Trưởng.
    - PGS.TS. Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Công nghệ sinh học.
    - TS. Huỳnh Khả Tú, Trưởng phòng Đào tạo Đại học.
    - ThS. Đào Thị Kim Oanh, Trưởng phòng Công tác Sinh viên.

Link theo dõi:
   _ https://thanhnien.vn 
   _ https://www.facebook.com/thanhnien/ 
Link cho thông tin về trường HCMIU:
   _ https://www.facebook.com/dhqt.tvhnts

SEE Logo