school and education

Khai báo y tế - Tham quan công ty và danh nghiệp

  Dưới đây là mẫu khai báo y tế mà một số công ty cho phép tham quan yêu cầu mọi người tham gia tham quan phải điền đầy đủ. Mọi người nhớ làm đủ và điền thông tin chính xác, công ty họ sẽ đối chiếu lại với thông tin cá nhân trước khi cho vào đấy.

 Mẫu Khai Báo Y Tế - Phòng chống COVID (PDF file)

Mẫu Khai Báo Y Tế - Phòng chống COVID ( Word file)

SEE Logo