school and education

Báo cáo thu hoạch tham quan

  Các bạn nào chuẩn bị tham gia các đợt tham quan các công ty do khoa tổ chức, xin hãy sử dụng format dưới đây để hoàn tất report nộp về khoa. Ai không nộp sẽ bị coi như không tham gia nên mọi người chú ý.

Company_Report_format

SEE Logo