school and education

Đi học lại bình thường từ 08 / 03 / 2021

  Theo thông báo mới nhất từ nhà trường, mọi người sẽ phải đi học lại tập trung như bình thường từ ngày 08 / 03. Vậy nên mọi người nhớ sắp xếp giờ giấc vào Sài Gòn sớm để không trễ học.

SEE Logo