school and education

ĐỀ THI MẪU & TÀI LIỆU THAM KHẢO KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐHQG TP.HCM

🌟 Nhằm chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2021 sắp tới - một kì thi giúp cho các bạn học sinh có thêm cơ hội xét tuyển Đại học, trường Đại học Quốc tế xin gửi tặng cho các bạn thí sinh bộ đề thi mẫu và tài liệu tham khảo.
🎯 Cấu trúc của bài thi đánh giá năng lực gồm 3 phần: phần sử dụng ngôn ngữ (40 câu), phần toán học, tư duy logic và phân tích số liệu (30 câu) và phần giải quyết vấn đề KHTN-KHXH (50 câu)
✍️ Quý phụ huynh và các bạn học sinh có thể tải đề thi mẫu và tài liệu tham khảo tại đây:
  🔹 Đề thi mẫu 2021: http://bit.ly/ĐGNL-2021 
  🔹 Đề thi mẫu 2020: http://bit.ly/ĐGNL-2020 
  🔹 Đề thi mẫu 2019: http://bit.ly/ĐGNL-2019 
  🔹 Đề thi mẫu 2018: http://bit.ly/DGNL-2018 
  🔹 Đáp án tham khảo đề 2018: http://bit.ly/Đap-an-ĐGNL-2018 
(Nguồn: Đại học Quốc Gia TP.HCM)

SEE Logo