school and education

Giải thưởng khoa học Bernd Rode Award 2020/2021 trong khuôn khổ ASEA-UNINET

  Giải thưởng khoa học Bernd Rode Award là giải thưởng nhằm vinh danh các dự án hợp tác giữa các trường đại học của châu Âu và của Đông Nam Á trong hệ thống ASEA - UNINET. Hạn chót để nộp hồ sơ đăng ký là 31/ 03/ 2021 và các cá nhân muốn đăng ký cần phải thỏa mãn các điều kiện sau:
    - Có tham gia vào một dự án nghiên cứu trong khuôn khổ ASEAN - UNINET ( đã hoàn tất hoặc đang được tiến hành)
    - Dự án nói trên có sự tham gia của ít nhất 1 trường đại học Áo và 1 trường đại học đại học Đông Nam Á ( đều là thành viên ASEAN - UNINET), và đã được tài trợ 
    - Dự án nói trên đã phải có đủ kết quả để được công bố ở một hội nghị khoa học.
    - Tiền thưởng từ giải thưởng này chỉ được đầu tư cho các dự án tương lai trong khuôn khổ ASEAN - UNINET.

Hạng mục giải thưởng:
  Có 3 hạng mục giải thưởng chính như sau:
    - Sơ cấp: Giải thưởng cá nhân cho các cống hiến trong khuôn khổ hoạt động của ASEA-UNINET, áp dụng cho các cá nhân đã hoàn thành nghiên cứu tiến sĩ trong vòng 5 năm trở lại;
    - Cao cấp: Giải thưởng cá nhân cho các cống hiến, bao gồm tất cả những bài nghiên cứu, dự án khoa học được thực hiện trong khuôn khổ ASEA-UNINET, áp dụng cho các cá nhân đã hoàn thành nghiên cứu tiến sĩ trong hơn 5 năm trở đi;
    - Theo dự án: bao gồm các dự án hợp tác nghiên cứu trong khuôn khổ ASEA-UNINET. Cách thức tham dự: ứng viên nộp hồ sơ theo hướng dẫn đính kèm trong email này về địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

SEE Logo