school and education

Lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2019-2020

   Theo thông tin chính thức từ nhà trường, lễ tốt nghiệp sẽ được chính thức tiến hành vào ngày 09 - 10/01/2020. Thông tin cụ thể của buổi lễ sẽ được đính kèm bên dưới, các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp xin lưu ý.

SEE Logo