school and education

Toàn bộ lớp học quay lại như cũ

  Theo thông tin chính thức, toàn bộ lớp lý thuyết và thực hành kể từ thứ 2 (21/12/2020) tuần sau sẽ trở lại học offline bình thường, các bạn sinh viên xin chú ý đi học đầy đủ.

SEE Logo