school and education

Dạy online tại trường IU trong thời gian sắp tới

  Trường IU vừa ra quyết định về chuyện học online toàn trường sắp tới , chính thức kéo dài từ 07/12/2020 tới 18/12/2020, bên cạnh những lớp của khoa EE được dạy online vào T5, 6, 7 tuần này. Các bạn sinh viên nhớ check blackboard cẩn thận đễ nắm code lớp online của mình. Các lớp Lab cũng sẽ được hoãn cho tới 18/12/2020.
  Ngoài ra, lễ tốt nghiệp sẽ bị hoãn vô thời hạn, nhưng các bạn vẫn có thể liên lạc phòng đào tạo để lấy bằng tốt nghiệp trước.
  Đối với các bạn sinh viên khóa 2020, nhiều khả năng kỳ thi midterm tuần sau cũng sẽ bị hoãn vì nhiều lớp có sĩ số đông. Nhưng một số lớp ít sinh viên có thể vẫn sẽ tiếp tục thi, nên mọi người nhớ kiểm tra blackboard + email để nắm rõ thông tin.

SEE Logo