school and education

Tạm thời thay đổi phương pháp dạy học tại khoa EE

Để chuẩn bị cho công tác phòng / chống dịch, khoa EE đã được cho phép chuyển sang dạy online cho các môn lý thuyết qua MS-Team từ 03/ 12/ 2020, nên các bạn sinh viên nên thường xuyên kiểm tra blackboard để nắm kỹ các thông báo về code của lớp mình học. Các lớp Lab sẽ được tạm nghỉ cho đến hết tuần này.

SEE Logo