school and education

Đăng ký tham quan công ty

Khoa ĐTVT sẽ tổ chức các buổi tham quan các công ty ở khu công nghệ cao TP.HCM với lịch như sau:
1) 8AM, ngày 27 tháng 11 năm 2020: Công ty Schneider Electrics
2) 8AM, ngày 4 tháng 12 năm 2020: Công ty FPT
3) 8AM ngày 10 tháng 12 năm 2020: Công Ty Air Liquide

Tham quan ít nhất một công ty là điều kiện cần để được đăng ký thực tập, nên các bạn sinh viên nào đi được nên tranh thủ để tránh phiền phức sau này. Deadline là vào 20:00 ngày  22 / 11 / 2020 nên các bạn chú ý đăng ký sớm.

Form đăng ký tham quan - Khoa EE

SEE Logo