school and education

UWE test được chấp nhận dùng để xét tốt nghiệp cho khóa 2017 trở về trước

   Đại Học Quốc Gia vừa chính thức chấp thuận cho sinh viên Đại Học Quốc Tế (HCMIU) sử dụng kết quả của kì thi UWE Test để xét điều kiện tốt nghiệp, nhưng điều này chỉ áp dụng cho các sinh viên của khóa 2017 trở về trước. Các sinh viên từ khóa 2018 trở đi sẽ không được sử dụng kì thi này nên mong các bạn nên chuẩn bị cho các chuẩn tiếng Anh đầu ra khác đã được phê duyệt: IELTS và TOEFL iBT.
   Các bạn sinh khóa 2017 về trước, nếu thuộc diện bị kẹt tiếng Anh đầu ra vì kì thi UWE, cần khẩn trương liên hệ văn phòng khoa hoặc phòng Đào tạo trước ngày 25 / 11 / 2020 để hoàn tất thủ tục tốt nghiệp.

SEE Logo