school and education

Master Degree Scholarship at University of South-Eastern Norway

  Hiện tại, trường đại học  University of South-Eastern Norway (USN) đang có 2 suất học bổng toàn phần cho chương trình cao học ngành Micro and Nano Systems Technology. Chương trình học được dự đoán sẽ kéo dài từ 08/2021 đến 06/2023, và học bổng này chỉ dành cho sinh viên và cựu sinh viên tại trường Bách Khoa và trường Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia.
  Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký là vào ngày 01 / 12 / 2020. Những bạn nào quan tâm, xin hãy tham khảo thêm thông tin cụ thể ở bên dưới:

SEE Logo