school and education

Thay đổi GVCN của khóa 2016

Do anh Nguyễn Thái Châu đã có quyết định chuyển công tác khỏi khoa EE, thầy chủ nhiệm mới của sinh viên Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự động hóa Khóa 2016 sẽ do thầy Nguyễn Văn Bình phụ trách.

SEE Logo