school and education

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC - HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2019-2020

1/ Hình thức đăng ký: trực tuyến

2/ Thời gian: từ 8h00 đến 24h00, cụ thể cho các khóa như sau:

  • Thứ hai (15/06/2020): sinh viên các khóa 2016 trở về trước;
  • Thứ ba (16/06/2020): sinh viên khóa 2017;
  • Thứ tư (17/06/2020): sinh viên khóa 2018;
  • Thứ năm (18/06/2020): tất cả sinh viên các khóa chưa đăng ký được (trừ sinh viên khóa 2019);

Lưu ý: Ngày 9-10/6/2020 (đăng ký demo): sinh viên đăng ký demo và phòng Đào tạo Đại học kiểm tra hệ thống đăng ký môn học trực tuyến. Do đó, mọi kết quả đăng ký môn học trong thời gian này sẽ không được công nhận.
- Sinh viên khóa 2018 chương trình trong nước và sinh viên các khóa khác đăng ký học Giáo Dục Quốc Phòng, không đăng ký các môn học trong học kỳ hè năm học 2019-2020 để tránh bị trùng lịch học Giáo Dục Quốc Phòng (từ ngày 03/8/2020 đến ngày 29/8/2020). Phòng Đào tạo Đại học sẽ đăng ký môn Giáo dục Quốc phòng cho sinh viên Khóa 2018 chương trình trong nước.
- Sinh viên đăng ký học Giáo Dục Quốc Phòng có nguyện vọng học môn CH012IU - Chemistry Laboratory và môn PH016IU - Physics 3 Laboratory có thể đăng ký học các nhóm có thời gian học từ ngày 6/7/2020 đến 01/8/2020 theo lịch đăng ký của các Khóa.
- Trong thời gian đăng ký môn học, mọi sự thay đổi về sĩ số của các nhóm môn học sẽ được thể hiện vào 8h00 sáng ngày tiếp theo trong thời gian còn đăng ký môn học.
- Đối với sinh viên còn nợ học phí sẽ không đăng ký môn học được. Khi click vào “Đăng ký môn học” trên thanh tiêu đề sẽ nhận được thông báo “Sinh viên đang còn nợ học phí, không được phép đăng ký”.

3/ Thời gian giáo viên chủ nhiệm duyệt kết quả đăng ký môn học trực tuyến: 15/06/2020 – 19/06/2020.

Lưu ý:
- Sau khi GVCN duyệt kết quả đăng ký môn học, sinh viên không thể thay đổi môn học dù còn thời gian đăng ký.
- Các vấn đề phát sinh trong việc điều chỉnh đăng ký môn học, sinh viên liên hệ giáo viên chủ nhiệm kiểm tra xử lý.

4/ Trong quá trình đăng ký, sinh viên phải đặc biệt lưu ý về giờ học và phòng học để đảm bảo di chuyển, nghỉ ngơi hợp lý giữa các tiết học.

5/ Học kỳ 3, sinh viên không có tuần điều chỉnh đăng ký môn học.

SEE Logo