school and education

[Liên quan đến các lớp Labs HKII 2019-2020]

Việc các lớp Labs đã dời sang HK hè có mấy điều cần chú ý như sau:

(1) SV nào đã đóng tiền luôn các lớp Labs trong HK này rồi thì sang HK sau, IU sẽ tính giảm 10% học phí đối với các môn lab đã trả tiền rồi và hoàn trả lại SV bằng một hình thức thích hợp. Đối với SV chưa đóng tiền Labs trong HK này thì sẽ không có vấn đề gì cả. Đến HK hè tới, SV sẽ phải đóng full 100% học phí các môn Labs.

(2) Vì HK này các môn Labs bị dời sang HK hè, cho nên IU đã hủy các môn Labs của SV. Nếu SV muốn học Labs vào HK hè 2020 thì mỗi SV phải đăng ký môn học Labs cho HK Hè. Chú ý là các môn tiên quyết song hành (Labs) với môn lý thuyết chỉ được miễn đối với HK Spring này mà thôi. Sang đến HK Fall 2020 thì mọi thứ trở lại bình thường. SV học lý thuyết học kỳ Spring 2020 và đến HK Summer 2020 không chịu học Labs tương ứng sẽ bị coi như không hoàn thành môn học đối với HK Fall 2020, và như vậy, những SV này sẽ không thể đăng ký học các môn học tiếp theo (nếu như có điều kiện môn tiên quyết ràng buộc).

SEE Logo