school and education

Thông báo chương trình học bổng nghiên cứu sinh tại Đức

Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM trân trọng thông báo chương trình học bổng nghiên cứu sinh tại Đức của DAAD. Thông tin cụ thể như sau:

 1. Đối tượng được cấp học bổng:
 • Ứng viên có trình độ xuất sắc về học thuật và nghiên cứu, đã có bằng Thạc sĩ hoặc bằng cấp tương đương;
 • Trường hợp ngoại lệ: dành cho ứng viên có bằng Cử nhân tại thời điểm làm nghiên cứu được tài trợ.
 1. Thời gian được cấp học bổng: tới tối đa 4 năm
 2. Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp không quá 6 năm tính đến hạn chót nộp hồ sơ
 • Ứng viên đã cư trú tại Đức hơn 15 tháng tại thời hạn nộp hồ sơ sẽ không được xét duyệt
 1. Giá trị học bổng: tùy thuộc vào trình độ học vấn: (1) EUR 850/tháng cho học viên sau đại học hoặc (2) EUR 1200/tháng cho ứng viên tiến sĩ;
 • Các khoản chi trả cho bảo hiểm sức khỏe và tai nạn;
 • Hỗ trợ đi lại và đón gia đình;
 • Các khóa học tiếng Đức, etc
 1. Chi tiết chương trình: http://bit.ly/DAADScholarship
 2. Hồ sơ đăng ký: xem tại chi tiết chương trình
 3. Hạn chót nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký trực tuyến thông qua công thông tin DAAD trước ngày 15 tháng 10 năm 2020

SEE Logo