school and education

    Tầm Nhìn Của Trường Đại học Quốc tế

      Đến năm 2020, trường Đại học Quốc tế trở thành một trường đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam; là cơ sở đào tạo nhận được sự hợp tác tin cậy của các đối tác giáo dục và nghiên cứu khoa học có uy tín trên thế giới, của doanh nghiệp, các địa phương và xã hội ở Việt Nam.

  Nhiệm vụ của Trường Đại Học Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia

• Đào tạo chất lượng cao, đa ngành từ bậc đại học đến sau đại học với các chương trình đào tạo đạt kiểm định theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.
• Tập trung nghiên cứu cơ bản có hàm lượng tri thức lớn song hành với nghiên cứu ứng dụng đáp ứng nhu cầu thiết thực phát triển doanh nghiệp, địa phương và xã hội.
• Giữ vai trò là bộ phận đột phá, tiên phong trong công tác đổi mới quản lý theo mô hình hiện đại và các thông lệ quốc tế, tác động tích cực đến sự phát triển chung của hệ thống ĐHQG-HCM.

  Nhiệm vụ của khoa điện tử - viễn thông

Được định hướng bởi các nhiệm vụ chung của Trường, nhiệm vụ của Khoa ĐT - VT chính là:

  • Chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp một hành trang đầy đủ để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thế giới công nghệ.
  • Kết hợp với những nghiên cứu chất lượng cao nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên, các học giả và cộng đồng.
  • Chuyển giao công nghệ để giải quyết các vấn đề của cộng đồng và đồng thời tạo mối quan hệ mạnh mẽ với các doanh nghiệp để phục vụ cộng đồng.

  Mục tiêu đào tạo của chương trình

Khoa Điện tử - Viễn thông, ĐHQT, ĐHQG Tp. HCM đào tạo sinh viên tốt nghiệp có kiến ​​thức và kỹ năng chuyên môn cao để:

  • Là một kỹ sư có năng lực, có khả năng đóng góp vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành công nghiệp điện - điện tử.
  • Tham gia vào quá trình học tập và nghiên cứu lâu dài, thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của khoa học và công nghệ trên toàn thế giới.
  • Phục vụ cộng đồng, xã hội và công nghiệp hiệu quả, trách nhiệm và đạo đức.
  • Có phong cách làm việc chuyên nghiệp và khả năng lãnh đạo.

 

SEE Logo