school and education

Nhiệm vụ của khoa điện tử - viễn thông

  Được định hướng bởi các nhiệm vụ chung của Trường, nhiệm vụ của Khoa ĐT - VT chính là:

  • Chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp một hành trang đầy đủ để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thế giới công nghệ.
  • Kết hợp với những nghiên cứu chất lượng cao nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên, các học giả và cộng đồng.
  • Chuyển giao công nghệ để giải quyết các vấn đề của cộng đồng và đồng thời tạo mối quan hệ mạnh mẽ với các doanh nghiệp để phục vụ cộng đồng.

Mục tiêu đào tạo của chương trình

  Khoa Điện tử - Viễn thông, ĐHQT, ĐHQG Tp. HCM đào tạo sinh viên tốt nghiệp có kiến ​​thức và kỹ năng chuyên môn cao để:

  • Là một kỹ sư có năng lực, có khả năng đóng góp vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành công nghiệp điện - điện tử.
  • Tham gia vào quá trình học tập và nghiên cứu lâu dài, thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của khoa học và công nghệ trên toàn thế giới.
  • Phục vụ cộng đồng, xã hội và công nghiệp hiệu quả, trách nhiệm và đạo đức.
  • Có phong cách làm việc chuyên nghiệp và khả năng lãnh đạo.

 

SEE Logo