school and education

SEE Logo

Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Lý Thị Mỹ Dung
Lý Thị Mỹ DungSecretary ltmdung@hcmiu.edu.vn
Bùi Bích Trâm
Bùi Bích TrâmSecretarybbtram@hcmiu.edu.vn
Vương Quốc Bảo
Vương Quốc BảoTeaching Assistantvqbao@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thái Châu
Nguyễn Thái ChâuTeaching Assistantntchauvnu@gmail.com
  • Văn phòng khoa

Phòng A2.206, Lầu 2, Tòa nhà Đại học Quốc tế

Khu phố 6, phường Linh Trung , Quận Thủ Đức , Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Telephone: (08) 37244270 – [Ext: 3231] – Fax: (08) 37244271

SEE Logo