school and education

 • HOME
 • Đào tạo ▼
 • Cao học »
 • » Thạc sĩ kỹ thuật Điện tử »
 • » Chuẩn đầu ra

Nhiệm vụ và mục tiêu đào tạo cao học

I/ Nhiệm vụ của khoa điện tử - viễn thông

Được định hướng bởi các nhiệm vụ chung của Trường, nhiệm vụ của Khoa ĐT - VT chính là:

 • Chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp một hành trang đầy đủ để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thế giới công nghệ.
 • Kết hợp với những nghiên cứu chất lượng cao nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên, các học giả và cộng đồng.
 • Chuyển giao công nghệ để giải quyết các vấn đề của cộng đồng và đồng thời tạo mối quan hệ mạnh mẽ với các doanh nghiệp để phục vụ cộng đồng.

II/ Mục tiêu đào tạo của chương trình

Khoa Điện tử - Viễn thông, ĐHQT, ĐHQG Tp. HCM đào tạo sinh viên cao học tốt nghiệp có kiến ​​thức và kỹ năng chuyên môn cao để:

 1. Khả năng ứng dụng kiến thức về Kỹ thuật điện tử
 2. Khả năng xác định, xây dựng và giải quyết vấn đề trong các chuyên ngành cụ thể trong ngành kỹ thuật điện tử
 3. Khả năng thiết kế, thực hiện và tư vấn nghiên cứu cũng như phân tích và diễn giải dữ liệu trong các chuyên môn thuộc Kỹ thuật điện tử
 4. Khả năng giao tiếp hiệu quả và làm việc trong các nhóm liên ngành
 5. Khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho những hoạt động liên quan đến Kỹ thuật điện tử
 6. Khả năng nhận ra trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức

SEE Logo