school and education

Học phí & Học Bổng

 1. Chi phí học tập:
  1. Chương trình do ĐH Quốc tế cấp bằng: khoảng 42 triệu/ năm.
  2. Chương trình liên kết (chương trình du học tại các trường đối tác):
   Giai đoạn 1: khoảng 56 triệu/năm
   Giai đoạn 2: theo chính sách học phí của trường đối tác
 2. Học bổng đầu vào*
   

  Ngành học

  Điểm xét Học Bổng toàn phần

  Điểm xét Học Bổng bán phần

  Phương thức 1 và 2

  Kỹ thuật điện tử viễn thông

  25

  24

  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

  25

  24

  Phương thức 4

  Kỹ thuật điện tử viễn thông

  Tổng hai môn thi ≥ 160

  Tổng hai môn thi ≥ 155

  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

  Tổng hai môn thi ≥ 160

  Tổng hai môn thi ≥ 155

  Phương thức 3

  Hạng mục

  Học Bổng

  Giải nhất HSG QG

  Toàn phần 4 năm

  Giải nhì HSG QG

  Toàn phần năm 1,2,3

  Giải ba HSG QG

  Toàn phần năm 1,2

  Giải khuyến khích HSG QG

  Toàn phần năm 1

  Giải nhất/nhì/ba quốc tế

  Toàn phần 4 năm

  Giải khuyến khích quốc tế

  Toàn phần năm 1,2,3

  *Điều kiện duy trì học bổng:
  • Trung bình học kỳ phải từ 70/100 trở lên.
  • Tất cả các môn học phải từ 50/100 trở lên.
 3. Học bổng khyến khích học tập:
  Dựa trên kết quả học tập mỗi kỳ: 15tr/suất cho học kỳ chính thức, 7,5triệu suất cho học kỳ hè
  Tiêu chí :
  • Hoàn tất chương trình tiếng Anh AE1
  • Không có môn học dưới 50/100.
  • Điểm trung bình học kỳ từ 70/100 trở lên.
  • Số tín chỉ đăng ký tối thiểu từ 12 tín chỉ cho học kỳ chính thức, 6 tín chỉ cho học kỳ hè.
  • Học bổng sẽ được cấp theo thứ tự từ trên xuống.

SEE Logo