school and education

Xưởng cơ khí

Xưởng cơ khí là một trong những bộ phận hỗ trợ kỹ thuật và hiện thực hoán sản phẩm chuyển giao công nghệ của khoa Điện tử - Viễn thông.

Được tập trung đầu tư đầy đủ về trang thiết bị, xưởng cơ khí có khả năng cung cấp những dịch vụ như:
- Hỗ trợ về cơ khí: khoan, cắt, tiện, hàn,... kim loại.
- Hỗ trợ về làm mạch in với máy làm mạch in 2 lớp
- Hỗ trợ làm một số mẫu và hộp từ nhựa, hợp kim hoặc kính đơn giản
- Cung cấp môi trường thực hành in hàn và làm mạch, rèn luyện kỹ năng nghề
- Giới thiệu và phổ biến kiến thức cơ bản về điện công nghiệp, điện 3 pha, điều khiển contactor...
- Cung cấp linh kiện cho nghiên cứu, thực hành của sinh viên nhất là sv nghiên cứu đề tài; nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, phát triển dự án khả thi.
Các đề tài nghiên cứu, chuyển gia công nghệ hiện nay:

-Nghiên cứu sấy sử dụng sóng microwave:

  • Viba1

  • Viba2

  • Viba3

  • Viba4

-Hệ thống lọc nước plasma:

  • Plasma1

  • Plasma2

  • Plasma3

  • Plasma4

Cố vấn / Chủ nhiệm

Niên khóa

Cố vấn học tập

Office

Khóa 2018 AC

Tôn Thất Long A2.206

Khóa 2018 EE

Đỗ Ngọc Hùng A2.206

Khóa 2017 EE & Liên Kết

Võ Minh Thạnh

A2.201

Khóa 2017 AC

Nguyễn Bình Dương

A2.206

Khóa 2016 EE

Vương Quốc Bảo

A2.109

Khóa 2016 AC

Nguyễn Thái Châu

A2.202

Khóa 2016 Liên kết

Nguyễn Tuấn Đức

A2.206

Khóa 2015 EE

Mai Linh

A2.206

Khóa 2015 AC

Võ Tấn Phước

A2.206

Khóa 2015 Liên kết

Nguyễn Tuấn Đức

A2.206

Khóa 2014 EE

Đỗ Ngọc Hùng

A2.206

Khóa 2014 AC

Tôn Thất Long

A2.206

Khóa 2014 Liên kết

Nguyễn Tuấn Đức

A2.206

Khóa 2013 EE

Võ Minh Thạnh

A2.201

Khóa 2013 Liên Kết

Nguyễn Tuấn Đức

A2.206

Khóa 2012 EE

Nguyễn Ngọc Trường Minh

A2.206

SEE Logo