school and education

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7520216

 1. Mục tiêu đào tạo:
  • Một nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc về thiết kế và hệ thống tự động trong công nghiệp.
  • Kiến thức chuyên ngành sâu và rộng về dây chuyền sản xuất.
  • Khả năng tự học để nắm bắt các công nghệ mới và các kỹ năng mềm cần thiết, đảo bảo người học đủ năng lực để học tiếp sau đại học trong và ngoài nước.
 2. Các định hướng đào tạo:
  • Thiết kế và vận hành Robot
  • Lập trình PLC và SCADA
  • Áp dụng điều khiển học và tối ưu hóa
  • Thiết kế và vận hành dây chuyền tự động hóa trong công nghệp 4.0
 3. Cơ hội nghề nghiệp:
  • Làm việc cho các công ty trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực liên quan đến tự động hóa và điện tử như sản xuất hang tiêu dung, công nghệ thực phẩn, công nghệ chế biến nông hải sản, dầu khí…
  • Có khả năng khởi nghiệp, tư vấn, cung cấp giải pháp về lĩnh vực tự động hóa, thiết bị tự động…
  • Cán bộ quản lý, chuyên viên kỹ thuật làm việc cho các cơ quan nhà nước hoặc các công ty nước ngoài.
 4. Tổng quan chương trình 

SEE Logo