school and education

  • HOME
  • Researches ▼
  • Technology Transfer

Nghiên cứu phát triển hệ thống cảnh báo sớm lũ quét trên địa bàn huyện Đắk Hà

  Cơ quan quản lý đề tài: Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng-Huyện Đắk Hà
  Đơn vị thực hiện đề tài: Trường Đại học Quốc Tế

  Chủ Nhiệm Đề Tài: TS. Võ Tấn Phước - Khoa Điện Tử Viễn Thông
  Email: vtphuoc@hcmiu.edu.vn
Hợp Đồng có hiệu lực 14 tháng để từ ngày ký hợp đồng, từ tháng 11/2015 đến tháng 12/2016.
  Mục tiêu của đề tài:
Nghiên cứu phát triển hệ thống cảnh báo sớm lũ quét cho khu vực sông, suối trên địa bàn xã ĐăkPxi huyện Đăk Hà. Hệ thống gồm 3 trạm cảnh báo kết nối về trung tâm bằng công nghệ mạng cảm biến không dây thông suốt. Mỗi trạm có thể đo lượng mưa trong một khu vực hoặc mực nước trên sông Đăk Pxi thuộc huyện Đăk Hà. Số liệu về lượng mưa và mực nước được gửi đến máy tính trung tâm đặt tại Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum. Tại đây, dữ liệu khí tượng được xử lý, phân tích bằng phần mềm hỗ trợ ra quyết định giúp các dự báo viên có thể dự toán tình hình mưa lũ và ra quyết định báo động theo nhiều cấp khi có khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn huyện Đăk Hà. Các trạm có thể hoạt động bằng điện lưới hoặc điện năng lượng mặt trời và có thể lắp đặt ở bất cứ địa điểm nào phục vụ cho công tác giám sát và đo đạc. Ngoài chức năng cảnh báo lũ quét, các số liệu về lượng mưa và mực nước hồ chứa thượng nguồn thu được trong nhiều năm sẽ được các nhà khoa học sử dụng làm cơ sở cho các nghiên cứu có liên quan đến đánh giá tác động biến đổi khí hậu.

Hệ thống giám sát cảnh báo cháy rừng thời gian thực ứng dụng cảnh báo không dây

  Cơ quan quản lý đề tài:  Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng-Huyện Đắk Hà
  Đơn vị thực hiện đề tài: Trường Đại học Quốc Tế
  Chủ Nhiệm Đề Tài: ThS. Võ Minh Thạnh - Khoa Điện Tử Viễn Thông
  Email: vmthanh@hcmiu.edu.vn
Hợp Đồng có hiệu lực 14 tháng để từ ngày ký hợp đồng, từ tháng 11/2015 đến tháng 12/2016.
  Mục tiêu của đề tài:
Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu phát triển và triển khai thực tế hệ thống giám sát và dự báo cháy rừng ứng dụng công nghệ mạng cảm biến không dây. Hệ thống giám sát này bao gồm 20 node/trạm quan trắc (có thể mở rộng lên hàng trăm trạm) được phân bố rải rác trên một khu vực rộng của khu rừng cần giám sát, các trạm kết nối với nhau theo mô hình mạng cảm biến không dây và có thể giám sát thời gian thực các thông số có liên quan đến nguy cơ cháy rừng như nhiệt độ, độ ẩm…và truyền các dữ liệu này về máy tính trung tâm. Dữ liệu thu thập được sẽ được phân tích và quản lý bởi trung tâm giám sát và cảnh báo cháy rừng. Hệ thống sẽ đánh giá nguy cơ cháy rừng. Các kết quả phân tích sau đó sẽ được gởi đến các bộ phận có liên quan để có những quyết định phòng cháy và ứng phó kịp thời.

Traffic monitoring system
Cảnh báo lũ quét

SEE Logo