school and education

Research Projects

Pub.ID 4378 Mai Linh , Nguyen Binh Duong , Nguyen Minh Thien : Anten thấu kính có độ lợi cao, điều khiển hướng bức xạ bằng điện tử, cho các ứng dụng làm việc tại dải tần X-band (November 2022).
 Pub.ID
3938
 Nguyen Van Binh : Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo dao động tự động liên tục sử dụng công nghệ xử lý ảnh số (July 2022).
 Pub.ID
3587
 Nguyen Lap Luat , Vo Tan Phuoc , Nguyen Lap Phuong Uyen : Impacts of optical chaotic mixing sequences on the Compressed Sensing spectrum reconstruction (April 2022).
 Pub.ID
3887
 Huynh Tan Quoc : Ứng dụng công nghệ siêu quang phổ để xác định nồng độ Methanol trong Rượu (April 2022).
 Pub.ID
4061
 Vo Tan Phuoc , Nguyen Lap Luat , Nguyen Lap Phuong Uyen : ỨNG DỤNG CỦA DÃY HỖN ĐỘN DỰA TRÊN HỆ THỐNG VAN DER POL – DUFFING VÀO MÔ HÌNH LẤY MẪU NÉN TRONG QUẢN LÝ PHỔ TẦN SỐ (April 2022).
 Pub.ID
4078
 Ta Quang Hien : Physical-Layer Security in Full-Duplex Wireless Networks (April 2022).
Pub.ID
3054
Nguyen Lap Luat , Vo Tan Phuoc , Nguyễn Lập Phương Uyên: Tác động của dãy quang hỗn độn vào lấy mẫu nén và tái cấu trúc phổ (February 2021).
Pub.ID
1042
Nguyen Binh Duong : Thiết kế anten thấu kính phẳng cho phép điều khiển hướng bức xạ bằng điện tử. (February 2020).

Student Projects

Please check at the following link:

Google Document Spreadsheet 

SEE Logo