school and education

  • HOME
  • Researches ▼
  • Laboratories »
  • » Automation
Võ Tấn Phước
Võ Tấn PhướcDepartment Chair of Automation & Control Engineeringvtphuoc@hcmiu.edu.vn
Tôn Thất Long
Tôn Thất LongLab's Managerttlong@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Lập Phương Uyên
Nguyễn Lập Phương UyênLab Techniciannlpuyen@hcmiu.edu.vn

Introduction

SEE Logo