school and education

SEE Logo

International University - Vietnam National University HCMC

Lab manager

Xưởng cơ khí là một trong những bộ phận hỗ trợ kỹ thuật và hiện thực hoá sản phẩm chuyển giao công nghệ của khoa Điện tử - Viễn thông.

Được tập trung đầu tư đầy đủ về trang thiết bị, xưởng cơ khí có khả năng cung cấp những dịch vụ như:
- Hỗ trợ về cơ khí: khoan, cắt, tiện, hàn,... kim loại.
- Hỗ trợ về làm mạch in với máy làm mạch in 2 lớp
- Hỗ trợ làm một số mẫu và hộp từ nhựa, hợp kim hoặc kính đơn giản
- Cung cấp môi trường thực hành in hàn và làm mạch, rèn luyện kỹ năng nghề
- Giới thiệu và phổ biến kiến thức cơ bản về điện công nghiệp, điện 3 pha, điều khiển contactor...
- Cung cấp linh kiện cho nghiên cứu, thực hành của sinh viên nhất là sv nghiên cứu đề tài; nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, phát triển dự án khả thi.

SEE Logo