school and education

  • HOME
  • News
  • Seminar về cách thức viết CV và kĩ năng phỏng vấn cho sinh viên (Posted on 01/12/2022)

Seminar về cách thức viết CV và kĩ năng phỏng vấn cho sinh viên (Posted on 01/12/2022)

 

Để trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên năm 3 và năm 4 trong việc phỏng vấn và viết lý lịch khi xin đi thực tập cũng như xin việc khi ra trường, Khoa Điện tử Viễn thông sẽ tổ chức một buổi seminar với tiêu đề: “Hướng dẫn kỹ năng viết CV và phỏng vấn dành cho sinh viên” vào thời gian và địa điểm như sau:
- Thời gian: 13:00 – 15:00, thứ năm 08/12/2022
- Địa điểm: phòng La2.207
- Thành phần tham dự: sinh viên Khoa ĐTVT (dự kiến khoảng 40 - 50 người)
- Báo cáo viên (dự kiến): Ths. Đinh Thái Bình.

 

 

SEE Logo