school and education

  • HOME
  • News
  • Khảo Sát Đánh Giá Môn Học HK 1 2021-2022 (Posted on 07/01/2022)

Khảo Sát Đánh Giá Môn Học HK 1 2021-2022 (Posted on 07/01/2022)

logo iu

  Các bạn sinh viên khoa Điện Tử - Viễn Thông có thể cho nhà trường biết về trải nghiệm của mình trong học kì vừa qua bằng hình thức Đánh giá Môn học qua link sau đây:

https://qato.hcmiu.edu.vn/Surveys/Course?surveyID=1 

  Mọi người lưu ý nhớ chọn đúng môn mà mình đã đăng ký học, nếu không hệ thống sẽ không ghi nhận.

SEE Logo