school and education

  • HOME
  • News
  • Khảo Sát Cựu Sinh Viên Tốt Nghiệp 2020 (Posted on 29/12/2021)

Khảo Sát Cựu Sinh Viên Tốt Nghiệp 2020 (Posted on 29/12/2021)

logo iu

  Các bạn sinh viên đã tốt nghiệp vào năm 2020 có thể cho nhà trường biết về trải nghiệm trong các năm học đại học của mình thông qua link dưới đây:

https://qato.hcmiu.edu.vn/Surveys/AlumniSurvey?surveyID=3 

SEE Logo