school and education

  • HOME
  • News
  • THÔNG TIN TUYỂN SINH DỰ KIẾN NĂM 2022 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ (Posted on 15/12/2021)

THÔNG TIN TUYỂN SINH DỰ KIẾN NĂM 2022 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ (Posted on 15/12/2021)

logo iu

  Vào 14/ 12/ 2021, Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM chính thức công bố thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2022. Theo đó nhà trường sẽ tuyển sinh 21 ngành đào tạo hệ chính quy và 24 chương trình liên kết với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 3260 chỉ tiêu gồm 2120 chỉ tiêu hệ chính quy và 1140 chỉ tiêu hệ liên kết do các trường đại học đối tác nước ngoài (Anh, Mỹ, Úc và New Zealand) cấp bằng.

  Nhà trường dự kiến tuyển sinh theo 6 phương thức như sau:
    Phương thức 1 (50%-80%): Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022
    Phương thức 2 (khoảng 15%): Xét tuyển học sinh giỏi của các trường THPT (ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM)
    Phương thức 3 (khoảng 1%)
      3.1 Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2022 của Bộ GD-ĐT
      3.2 Xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2022.
    Phương thức 4 (10%-30%): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2022
    Phương thức 5 (5%-10%): Xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ tú tài quốc tế; thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế (SAT, ACT, IB, A-Level, AP, ATAR…); thí sinh là người nước ngoài hoặc người Việt Nam đã tốt nghiệp chương trình THPT ở nước ngoài, hoặc THPT do nước ngoài cấp bằng tại Việt Nam
    Phương thức 6 (10%-20%) (dành cho các chương trình liên kết): Xét tuyển bằng điểm học bạ của 3 năm THPT.
Tiêu chí: xét tổng điểm trung bình của 3 môn của 3 năm học THPT theo khối đăng ký xét tuyển. Thời gian xét tuyển (dự kiến): 2 đợt/năm.

SEE Logo