school and education

  • HOME
  • News
  • Welcome Freshmen Khoa EE 2021-2022

Welcome Freshmen Khoa EE 2021-2022

  Để chúc mừng các Tân Sinh Viên, Khoa Điện tử Viễn thông (ĐTVT) tổ chức chương trình chào đón Tân SV theo hình thức trực tuyến trên Microsoft Teams (MS-Teams) vào 8:00 giờ sáng ngày 03/10/2021 (Chủ nhật). Bên cạnh đó, các bạn tân SV có thể mời ba, mẹ của mình cùng tham gia Chương trình chào đón "đặc biệt" đầu tiên này. Tham gia chương trình, Tân SV sẽ được:
    1. Làm quen với các Thầy, Cô và anh chị chuyên viên của Khoa.
    2. Giới thiệu sơ nét về Khoa ĐTVT, Chương trình đào tạo.
    3. Thông tin kế hoạch học tập dành cho sinh viên, phương thức học tập trực tuyến, giới thiệu cố vấn học tập.
    4. Giới thiệu Đoàn TN, Hội sinh viên, các hoạt động sinh viên của Khoa ĐTVT.
    5. Hướng dẫn sinh viên phương thức liên lạc khi có thắc mắc, câu hỏi.
    6. Giao lưu trực tuyến giữa Phụ huynh, Tân SV với các Thầy Cô cũng như các anh chị trong Khoa.

  Để tham gia, các bạn tân sinh viên xin hãy dùng email mà trường đã cấp (có định dạng: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để đăng nhập vào Microsoft Teams và nhập code sau để vào group chương trình: y5unh55

**Sinh viên theo dõi hướng dẫn sử dụng MSTeam tại: https://bit.ly/3nQsQFM

SEE Logo