school and education

  • HOME
  • News
  • Study UK Alumni Awards 2021-22 (Posted on 08/09/2021)

Study UK Alumni Awards 2021-22 (Posted on 08/09/2021)

  Giải thưởng Study UK Alumni Awards dành cho các cựu sinh viên hiện đang cư trú ở bất kỳ quốc gia nào bên ngoài Vương quốc Anh, những người đã từng học tập tối thiểu một học kì tại một trường đại học được công nhận tại Vương quốc Anh hoặc những người đã được cấp bằng bậc đại học hoặc cao hơn của Vương quốc Anh trong vòng 15 năm qua (từ năm 2006), thông qua chương trình liên kết giáo dục giữa một trường Vương quốc Anh và một cơ sở giáo dục ở nước ngoài.

  Giải thưởng năm nay có bốn hạng mục bao gồm các lĩnh vực sau:
    • Khoa học và Bền vững
    • Văn hoá và Sáng tạo
    • Tác động Xã hội
    • Kinh doanh và Đổi mới

  Các thông tin chi tiết về giải thưởng xin xem bên dưới. Xin lưu ý là deadline là vào ngày 29/ 10/ 2021.

 

SEE Logo