school and education

  • HOME
  • News
  • VNCHIP - Chip design service company - Career orientation (Posted on 30/07/2021)

VNCHIP - Chip design service company - Career orientation (Posted on 30/07/2021)

  Công ty VNCHIP, chuyên về lĩnh vực IC Design vừa thông báo là sẽ tổ chức một buổi seminar và các khóa training về lĩnh vực IC Design. Mục đích chính của đợt trainning này là nhằm hướng nghiệp và đào tạo cho các sinh viên khoa EE hiểu hơn về lĩnh vực vi mạch và các cơ hội việc làm. Sau khi trainning, các bạn tham gia còn có thể có cơ hội để liên kết được với các công ty và doanh nghiệp trong lĩnh vực IC:  SYNAPSE, UNIQUIFY, RVC, AMPERE, SNST, MARVELL, SYNOPSYS, ... Khoa EE hi vọng các sinh viên năm 3, 4 sẽ tham gia buổi training này để dễ có cơ hội việc làm hơn sau này.

  Có 2 phương thức đăng ký tham gia:
    1. Quét mã QR trong poster bên dưới
    2. Đăng ký qua link: https://forms.gle/owcLtoJANGAj4qmz9

  (EN) The VNCHIP company just inform the School of Electrical Engineering their intention to begin an online seminar and a training course on the topic of IC Design. Attendees will also have opportunities to obtain internship at other companies of the same field: SYNAPSE, UNIQUIFY, RVC, AMPERE, SNST, MARVELL, SYNOPSYS, ... The School of EE hope all 3rd or 4th year students will attend this training course to prepare for the future. The register methods are as the following:
  1. Scan the QR code in the poster below
  2. Online form in the link: https://forms.gle/owcLtoJANGAj4qmz9

.
.
* Sau khi các bạn sinh viên đã đăng ký xong, bên VNCHIP mới bắt đầu sắp xếp tổ chức cụ thể, nên hiện chưa có thời gian bắt đầu.

** Tổng thời gian dự kiến cho khóa training: 3 tháng (mỗi tuần 2 buổi và mỗi buổi 2 tiếng), Thời gian training sẽ là : T7, CN từ 9AM - 11AM.
*** Những sinh viên tham gia chỉ cần cam kết sẽ hoàn thành ít nhất 80% các buổi training. Không có chi phí gì khác.

VNCHIP Training poster 2021

SEE Logo