school and education

  • HOME
  • News
  • Phương thức tuyển sinh trình độ Thạc sĩ (Updated on 26/04/21)

Phương thức tuyển sinh trình độ Thạc sĩ (Updated on 26/04/21)

  Dưới các quy định mới về quy định trong quy trình tuyển sinh sau đại học của trường HCMIU, khoa EE đã cập nhật phương pháp tuyển sinh trình độ Thạc sĩ như sau

  Và dưới đây là chương trình đào tạo thạc sĩ của khoa EE hiện tại ( cập nhật ngày 26/04/2021)

SEE Logo